Se & Göra Aktiviteter Cykel

Krösnabaneleden

Cykla eller vandra längs banvallen till den lilla järnvägen ”Krösnabanan” mellan Nättraby hamn och Älmeboda i Småland. Under cykelturen kommer man igenom många vackra byar, sjöar, skog och dalgångar. Längs med banan fanns förr 10 st stationshus, 9 st av dessa finns ännu bevarade och är idag privatbostäder. Information om dessa stationer hittar du när du passerar. Folder med information om sevärdheter utmed leden hittar du på kommunens olika InfoPoints samt i kommunhuset.

Se & Göra Aktiviteter Cykel

Krösnabaneleden

Cykla eller vandra längs banvallen till den lilla järnvägen ”Krösnabanan” mellan Nättraby hamn och Älmeboda i Småland. Under cykelturen kommer man igenom många vackra byar, sjöar, skog och dalgångar. Längs med banan fanns förr 10 st stationshus, 9 st av dessa finns ännu bevarade och är idag privatbostäder. Information om dessa stationer hittar du när du passerar. Folder med information om sevärdheter utmed leden hittar du på kommunens olika InfoPoints samt i kommunhuset.

Cykelleden går på banvallen där detta är möjligt. Vissa sträckor av banvallen är inhägnade och där
är det åker och inte framkomligt. I dessa fall har vi märkt ut en omväg genom någon vacker by eller skog. Vissa delar av banvallen används idag av markägarna som skogsvägar så om någon del är i dåligt skick kan det bero på att man nyligen kört ut virke från skogen. Vissa delar av leden används också av ryttare emellanåt. Att cykla eller vandra på Krösnabaneleden gör man på egen risk och vi hoppas att Du skall få en fin upplevelse av vår vackra del av Sverige inom Karlskrona, Ronneby och Tingsryds kommuner.
Järnvägen var i bruk mellan 1897 och 1939. Initiativtagare till järnvägen var godsägare Axel E. Lindvall på Havgården i Nättraby. Han hade startat ångslupstrafik mellan Nättraby och Karlskrona. Efter en utställning i Paris fick Lindvall bekanta sig med ”Decuvilles järnvägssystem” med 600 cm spårvidd.
I Karlskrona hade befolkningen ökat och många reste långt för att tillgodose stadsbefolkningen med jordbruksprodukter och kvinnorna gick lång väg med sina bärkorgar med bl a lingon – krösen. En järnväg skulle förbättra kommunikationerna för dessa vägfarare och en järnväg började att byggas. År 1897 skedde den högtidliga invigningen av etapp 1 mellan Nättraby och Alnaryd. Etapp 2 mellan Alnaryd och Eringsboda öppnades 1905 och den tredje etappen mellan Eringsboda och Älmeboda blev klar 1910.

Information

Highlights
  • Natur & Äventyr
  • Cykling

Kontakt

  • Tingsryd