Evenemang Natur och friluftsliv

Slåtter på Klockstapelbacken i Älmeboda

VÄLKOMMEN!
Lördag 23 juli kl. 10.00.
Vi vill gärna bli fler som hjälper till! Vi bjuder på kaffe och smörgåsar.

Kl. 18.00 blir det slåtterandakt i Kyrkoruinen, Älmeboda.
Sebastian Karlsson gestaltar prästen Bengt Ekberg (Åkianerna).
Vid regn blir det kyrkan i Rävemåla i stället.

© http://pixabay.com/sv/steam-gr%C3%A4s-rake-gr%C3%A4s-%C3%A4ng-gr%C3%B6n-167562/
Evenemang Natur och friluftsliv

Slåtter på Klockstapelbacken i Älmeboda

VÄLKOMMEN!
Lördag 23 juli kl. 10.00.
Vi vill gärna bli fler som hjälper till! Vi bjuder på kaffe och smörgåsar.

Kl. 18.00 blir det slåtterandakt i Kyrkoruinen, Älmeboda.
Sebastian Karlsson gestaltar prästen Bengt Ekberg (Åkianerna).
Vid regn blir det kyrkan i Rävemåla i stället.

Kontakt

Datum

23/07 kl.10:00