Eldningsförbud i hela Kronobergs län

Den Extrema torkan medför även stor risk för bränder i skog och mark.

Just nu råder det extremt stor brandrisk i skog och mark och generellt eldningsförbud gäller i hela Kronobergs län.
Allt uppgörande av öppen eld utomhus är förbjudet då det råder eldningsförbud, om inte särskilt tillstånd ges av kommunen.
Förbudet gäller även iordningställda eldstäder, om dessa inte godkänts av kommunens räddningstjänst.
Grillning med grillkol/briketter i camping- och trädgårdsgrillar på ben eller motsvarande anordning för matlagning som inte kan överföra värmen till brännbart underlag är tillåtet. När brandrisken är hög, gäller det däremot att vara mycket försiktig även i samband med grillning.
Vid eldningsförbud råder även förbud mot användning av pyroteknisk utrustning utomhus.
Uppgifter om allmän brandrisk och generella eldningsförbud i länet kan även inhämtas genom att ringa en telefonsvarare med nummer 0470-186 80.
I övrigt lämnas uppgifter om eldningsförbud vanligen av lokalradion.