Sjögull

Denna vackra gula blomma har förödande konsekvenser för våra sjöar och öppna vattenområden.

Sjögull

Tingsryd kommun är hårt drabbad av vattenväxten Sjögull. Det är en främmande art som breder ut sig och massförökar sig snabbt och vållar stora problem med igenväxting av sjöar, inte minst i Tingsryd kommun.

Hur ser växten ut?
Då växten inte blommar kan den vara svår att upptäcka och flytbladen kan förväxlas med näckrosblad. Bladen som är upp till 8cm är mindre än näckrosens blad och har en tydlig vågad kant och ofta rödprickigundersida. Sjögull blommar i juli till augusti, vackert gul med frasiga kronblad. Den växer ner till 3 meter djup och i våra grunda sjöar har den snabbt etablerat sig och utgör nu ett allvarligt hot och fortsätter den att breda ut sig kommer det att få allvarliga konsekvenser.

Hur sprids växten?
Växten har ursprungligen planterats ut på några platser i vattensystemet och spridningen har skett med växtdelar från dessa inplanterade exemplar. Växdelar kan följa med vattnet långa sträckor och därmed rota sig på nya sträckor.

Vad kan vi göra för att undvika spridning av Sjögull?
Genom att se till att inte växtdelar slits loss och sprids till nya platser:
* Ej ro eller köra med motorbåt genom sjögullskolonier.
* Ej fiska med kastspö i närheten.
* Ej slå av sjögullsplantor vid bryggor och badplatser.
* Ej köpa Sjögull och plantera i dammar och sjöar

Bli en Sjögullsbevakare

När ni är ute på sjön håll utkik efter misstänkta bestånd. Anmäl till kommunen, Länsstyrelsen eller fiskevårdsområdesföreningen. Kontakta först kommunen eller Länsstyrelsen för rådgivning innan åtgärd görs.

Kontakt
Tingsryds kommun tel.nr: 0477-441 00
Länsstyrelsen tel.nr:010-223 70 00