Se & Göra Sevärdheter Kulturhistoriska miljöer

Ålshults Ångsåg

I Ålshult fanns 1902 - 1962 ett ramsågverk med tillhörande ångmaskin. Byggnaderna till sågen är intakta och går att beskåda än idag.

Se & Göra Sevärdheter Kulturhistoriska miljöer

Ålshults Ångsåg

I Ålshult fanns 1902 - 1962 ett ramsågverk med tillhörande ångmaskin. Byggnaderna till sågen är intakta och går att beskåda än idag.

Vid julstormen 1902 blåste det ner stora mängder skog på Ålshults Gods. Vid den tiden lydde Ålshult under Huseby bruk, vilket ägdes av brukspatronen Joseph Stephens. Han hade 1867 köpt Huseby med underlydande gårdar av bröderna Hugo och Malcolm Hamilton.

För att ta till vara all nerblåst skog anlades 1902 ett ramsågverk vid Ålsjöns sydspets i närheten av det lilla stationssamhället Ålshult. I anslutning till såghuset, där en ramsåg installerades byggdes också ett ångmaskinhus. I detta monterades upp en mindre ångmaskin, vilken skulle driva ramsågen.

Verksamheten vid Ålshults ramsågverk pågick till 1962 då produktionen upphörde. I dag, finns maskinhus med skorsten och virkesmagasin kvar även om tiden tagit ut sin rätt på de gamla byggnaderna.

Kontakt

  • Ålshult - 360 10 - Ryd
  • Tingsryd