Se & Göra Sevärdheter Kulturhistoriska miljöer

Blidingsholmsbron

Stenvalvsbron vid Blidingsholm har anor från medeltiden, då fanns det ett vadställe över Mörrumsån här, och kan ses på många semesterbilder! Här har man dessutom bedrivit ålfiske, under Gustav Vasas tid hamnade många Åsnenålar på det kungliga bordet.

© Tingsryds kommun
Se & Göra Sevärdheter Kulturhistoriska miljöer

Blidingsholmsbron

Stenvalvsbron vid Blidingsholm har anor från medeltiden, då fanns det ett vadställe över Mörrumsån här, och kan ses på många semesterbilder! Här har man dessutom bedrivit ålfiske, under Gustav Vasas tid hamnade många Åsnenålar på det kungliga bordet.

Från medeltiden finns det uppgifter om att det fanns ett vadställe över Mörrumsån nära Blidingsholms gård. På 1500-talet gjordes en smal gångbro av trä, som på 1630-talet ersattes av en rejälare bro av understockar och tvärtiljor. Stenvalvbron, som vi ser idag med åtta spann, uppfördes i början av 1800-talet. Den är länets bäst bevarade med sin storlek och anses vara en av de vackraste i Småland. I anslutning till bron finns fasta fångstanläggningar för ålfiske, som kallas värmane. Fiskemetoden har funnits sedan medeltiden och sannolikt sedan vikingatiden och finns omnämnd i skrift 1241. Fiskerätten, som är knuten till de olika valven, disponeras sedan mycket lång tid tillbaka av olika gårdar. Området är av riksintresse.

Under 2020 restaurerades ålfiskeplatserna, ett av de så kallade värmane har gjorts iordning komplett med all utrustning som användes förr.
Intilliggande parkeringsplatser har också restaurerats. Informationsskyltar, bord och bänkar finns på plats.

Information

Highlights
  • Kultur & Design

Kontakt