Se & Göra Sevärdheter Kulturhistoriska miljöer

Järnbruket i Ålshult

Gården Ålshult, där masugnen uppfördes, ägdes av rikskanslern Axel Oxenstierna. Masugnen uppfördes av holländaren Jan van Gent. Driften inleddes 1634 och efter Jans bortgång 1641 fortsatte hans änka Bartge Jacobsdochter att driva bruket. Några år senare slog hon sig ihop med Huseby bruks förvaltare Christoffer Klatt, både på det professionella och privata planet.

Se & Göra Sevärdheter Kulturhistoriska miljöer

Järnbruket i Ålshult

Gården Ålshult, där masugnen uppfördes, ägdes av rikskanslern Axel Oxenstierna. Masugnen uppfördes av holländaren Jan van Gent. Driften inleddes 1634 och efter Jans bortgång 1641 fortsatte hans änka Bartge Jacobsdochter att driva bruket. Några år senare slog hon sig ihop med Huseby bruks förvaltare Christoffer Klatt, både på det professionella och privata planet.

Basråvaran för järnbruket var sjömalm (myrmalm hade marginell betydelse). Järnbruket var
ett s.s. gjutgodsbruk. Masugn med gjuteri. Driften vid Ålshults järnbruk inriktades på gjutgods såsom kanonkulor, järnkakelugnar etc.

Kontakt

  • Ålshult - 360 10 - Ryd
  • Tingsryd