Se & Göra Sevärdheter Kulturhistoriska miljöer

Jordens Axel i Ugglekull

Axeln genom jordens centrum sticker upp här. Den sköttes och smörjdes dagligen med öl från bygden av en bonde för att friktionen med jordskorpan skulle bli så liten som möjligt och jordbävningar ett minne blott. Bonden dog och öltillverkningen upphörde och jordbävningarna satte ny fart.

Se & Göra Sevärdheter Kulturhistoriska miljöer

Jordens Axel i Ugglekull

Axeln genom jordens centrum sticker upp här. Den sköttes och smörjdes dagligen med öl från bygden av en bonde för att friktionen med jordskorpan skulle bli så liten som möjligt och jordbävningar ett minne blott. Bonden dog och öltillverkningen upphörde och jordbävningarna satte ny fart.

På en bokskogsklädd höjd i Ugglekull står en rest sten. Den registrerades som fornminne redan vid den första fornminnesinventeringen i våra trakter. Vid senare inventeringar har Riksantikvarieämbetet kommit fram till att den är en del i en delvis raserad domarring.

Traditionen kring Jordens Axel säger att detta är axeln som vår planet kretsar kring.

Hur viktigt det är att Jordens väg i himlarymderna ej rubbas för att klimat och årstider ej ska komma ur led förstod även våra förfäder. Därför smordes Jordens Axel varje nyår med öl.

För att hålla traditionen levande görs så även i vår tid.

Kontakt

  • Ugglekull - 360 13 - Urshult
  • Tingsryd