Se & Göra Sevärdheter Kulturhistoriska miljöer

Klostergrottan

Ett intressant minnesmärke från äldsta tider är Klostergrottan i Flishult. Grottan utgör en naturlig bildning i urberget genom att ett stort klippblock förefaller har pressats ut ur en klippvägg och lämnat efter sig ett stort hålrum med ett utskjutande tak. Grottan som alltså är helt öppen framtill är ca 6 meter bred och 3.5 meter djup och har höjden 2 - 3 meter. Det utpressade stenblocket ligger framför öppningen som ett bord.

Se & Göra Sevärdheter Kulturhistoriska miljöer

Klostergrottan

Ett intressant minnesmärke från äldsta tider är Klostergrottan i Flishult. Grottan utgör en naturlig bildning i urberget genom att ett stort klippblock förefaller har pressats ut ur en klippvägg och lämnat efter sig ett stort hålrum med ett utskjutande tak. Grottan som alltså är helt öppen framtill är ca 6 meter bred och 3.5 meter djup och har höjden 2 - 3 meter. Det utpressade stenblocket ligger framför öppningen som ett bord.

Det gjordes en arkeologisk undersökning i början av 1930-talet och man fann då flera tecken på att grottan varit bebodd under yngre stenålderstid. De sparsamma fynden bestod av pilspetsar, spån och skärvor av flinta, bitar av grönstensyxor, bitar av ben och kol. Man menade att grottan knappast tjänstgjort som bostad under någon längre tid, utan tjänat som övernattningsplats vid jakt och fiske.

Kontakt

  • Flisehult - 360 23 - Älmeboda
  • Tingsryd