Se & Göra Sevärdheter Kulturhistoriska miljöer

Kyrkplatsen i Bosgård

Kyrkplats i Bosgård, strax väster om Sirkövägen, med rester från de första kyrkorna i Urshults socken.

Se & Göra Sevärdheter Kulturhistoriska miljöer

Kyrkplatsen i Bosgård

Kyrkplats i Bosgård, strax väster om Sirkövägen, med rester från de första kyrkorna i Urshults socken.

Kyrkplatsen i Bosgård är utmärkt med ett storslaget stenmonument. Där låg en gång de första kyrkorna eller kyrkan i Urshult, som då benämndes Hwam. Det exakta läget är oklart men enligt muntlig tradition och skrivna handlingar framgår dock att kyrkogården varit belägen strax söder om den nuvarande mangårdsbyggnaden. En rest sten minner om den äldsta kyrkogården samt en klockstapel, ett stenaltare och ett stenkors finns idag på platsen.

Kontakt

  • Bosgård - 360 13 - Urshult
  • Tingsryd