Se & Göra Sevärdheter Fornlämningar

Meteoritkratern Mien

Den ovanligt runda och djupa sjön Mien visade sig vara platsen för ett stort meteoritnedslag som inträffade för ca 50 miljoner år sedan. Ramsö i sjön Mien består av bergarter som tidigare tolkats som vulkaniskt bildade. Så småningom förstod man att de vulkanliknande bergarterna uppkom genom en helt annan geologisk process – nedslaget av en stor meteorit. För den geologiskt intresserade kan både en tur runt och på sjön vara av intresse. Dessutom ger sjöns uppkomst fördelar så som klart och friskt vatten för den badsugna besökaren.

Se & Göra Sevärdheter Fornlämningar

Meteoritkratern Mien

Den ovanligt runda och djupa sjön Mien visade sig vara platsen för ett stort meteoritnedslag som inträffade för ca 50 miljoner år sedan. Ramsö i sjön Mien består av bergarter som tidigare tolkats som vulkaniskt bildade. Så småningom förstod man att de vulkanliknande bergarterna uppkom genom en helt annan geologisk process – nedslaget av en stor meteorit. För den geologiskt intresserade kan både en tur runt och på sjön vara av intresse. Dessutom ger sjöns uppkomst fördelar så som klart och friskt vatten för den badsugna besökaren.

- Meteoritnedslaget har påverkat ett område med ca 9 km i diameter
- Kratern är ringformig och djupt eroderad
- Kraterns ålder är ca 90 miljoner år
- Kratern bildades på mindre än 30 sekunder
- Djupet från omgivande terräng är ca 90 m
- Den centrala upphöjningen har en diameter på ca 1.5 km och höjer sig ca 45 m
- Kratern består av smält och magnetiskt starkt påverkad berggrund som når ned till ca 150 m djup.

Vill du veta mer? Följ den externa länken för att läsa geofysiker Herbert Henkels text om Mien.

Kontakt