Se & Göra Sevärdheter Nationalparker och naturreservat

Naturreservat Hackekvarn

Hackekvarn är ett naturreservat som ligger nordväst om Urshult vid Åsnens utlopp i Havbältesfjorden

© Länsstyrelsen Kronoberg
Se & Göra Sevärdheter Nationalparker och naturreservat

Naturreservat Hackekvarn

Hackekvarn är ett naturreservat som ligger nordväst om Urshult vid Åsnens utlopp i Havbältesfjorden

Området utgörs av mark från byarna Hackekvarn och Östra Elmehult . Området består idag mest av skog, dels av bokskog och dels av granskog som är kraftigt stormpåverkad. Betesmarker och en mindre slåtteräng finns i områdets centrala delar.
Skogen och träden i betesmarken har mycket höga naturvärden. Det finns grov ek, lind, alm och ask samt grova hamlade träd, grov död ved och flera sällsynta lavar på träden. Hagmarksträd och hamlade träd har en lång historisk kontinuitet i området och det finns goda förutsättningar för sällsynta vedlevande insekter.
Strax väster om reservatet finns strömmande miljöer där det bl.a. finns tjockskalig målarmussla. En del av Havbältesfjorden ingår i reservatet och här förekommer sandkrypare och färna.

Information

Highlights
  • Nationalpark & naturreservat

Kontakt

  • Webbsida
  • Hackekvarn - 360 13 - Urshult
  • Tingsryd