Se & Göra Sevärdheter

Naturreservat Hensjönäset

Mellan klarvattensjön Stora Hensjön, som är vattentäkt för Tingsryd och Urshult med flera orter, och den igenväxande vassjön Lilla Hensjön går ett lågt näs. Större delen av näset är bevuxet med yngre och medelålders bokskog. Landarealen är 32 hektar, därutöver ingår 77 hektar vattenområden i reservatet.

© Tingsryds Kommun
Se & Göra Sevärdheter

Naturreservat Hensjönäset

Mellan klarvattensjön Stora Hensjön, som är vattentäkt för Tingsryd och Urshult med flera orter, och den igenväxande vassjön Lilla Hensjön går ett lågt näs. Större delen av näset är bevuxet med yngre och medelålders bokskog. Landarealen är 32 hektar, därutöver ingår 77 hektar vattenområden i reservatet.

Sjöarna sänktes för att vinna land på 1800-talet. Då frilades ett strandplan med cirka 10-30 meters bredd utanför en markant strandvall, bildad av ispressning, frostskjutning och vågsvall. På landvinningsmarken finns idag gott om buskar, till exempel sälg, vide och brakved samt yngre klibbal och björk. I strandkanten står en del gamla tallar.

Se gärna bilden för en översikt på vandringsstigar.

Information

Highlights
  • Natur & Äventyr
  • Nationalpark & naturreservat

Kontakt