Se & Göra Sevärdheter Nationalparker och naturreservat

Naturreservat Långö

Naturreservatet Långö utgörs av öarna Långö, södra Uvö med omkringliggande småöar och vattenområden. Det är beläget i en sydlig vik av Åsnen, Rännebäcksfjorden. På öarna växer tallskog och en del blandskog.

© Länsstyrelsen Kronoberg
Se & Göra Sevärdheter Nationalparker och naturreservat

Naturreservat Långö

Naturreservatet Långö utgörs av öarna Långö, södra Uvö med omkringliggande småöar och vattenområden. Det är beläget i en sydlig vik av Åsnen, Rännebäcksfjorden. På öarna växer tallskog och en del blandskog.

Långö är 10 hektar stor och Södra Uvö 4 hektar. Öarna är kuperade, storblockiga och skogsbevuxna. Tallskogarna på Långö är cirka 130 år gamla. Enstaka betydligt äldre, grövre och knotiga tallar finns i själva strandkanten. I området växer rikligt med Linnéa. För övrigt dominerar ris som blåbär, lingon, kråkbär och ljung. På öarna finns också små kärr där det växer tranbär och olika starrarter.
Fiskgjuse häckar vissa år inom reservatet.
Syftet med reservatet är att i orört och ostört skick bevara öar med urskogskaraktär samt gynna ett rikt fågelliv.

Kontakt