Se & Göra Sevärdheter

Naturreservat Ljuva Mon

Ljuva mon är ett isälvsfält som begränsas av Rolsmosjön och Linnerydssjön. Det består av ett komplex av åsryggar, kullar, terasser och sänkor av varierande storlek och form. Växtligheten i reservatet utgörs framför allt av tallmo med ovanligt vackra tallbestånd. I norra delen av området finns tallmossar. Området kallades under 1700-talet Uvamo, ett namns som senare förändrats till Ljuva mon.

© Länsstyrelsen Kronoberg
Se & Göra Sevärdheter

Naturreservat Ljuva Mon

Ljuva mon är ett isälvsfält som begränsas av Rolsmosjön och Linnerydssjön. Det består av ett komplex av åsryggar, kullar, terasser och sänkor av varierande storlek och form. Växtligheten i reservatet utgörs framför allt av tallmo med ovanligt vackra tallbestånd. I norra delen av området finns tallmossar. Området kallades under 1700-talet Uvamo, ett namns som senare förändrats till Ljuva mon.

Bärris och kruståtel dominerar fältskiktet. Det är typiska växter på magra skogsmarker. Linnéa förekommer fläckvis i reservatet. I strandområdena utbreder sig mattor av kråkris, i exponerade lägen förekommer mjölon, en art som också växer i mattor och starkt påminner om lingon. Bären är osmakliga, men mjölon har varit en viktig färgväxt som ger en starkt gul färg.
Djurlivet i området är inte invententerat, men namnet antyder att det åtminstone förr fanns uv, som förmodligen häckade i branterna.
Skogen sköts för att det cirka 80 hektar stora skogsområdet långsiktigt skall behålla sin nuvarande karaktär. Området gränsar till Linneryds samhälle och den kommunala badplatsen. Här finns många strövstigar.

I den västra delen av området finns även en gravsten som är en förmodad dackegrav. Enligt gammal hävd vilar här stoftet av en odalman, som stupat i kampen mot Gustaf Wasa och hans fogdar.

Se bilden för en översikt på vandringsstig.

Information

Highlights
  • Nationalpark & naturreservat

Kontakt