Se & Göra Sevärdheter Nationalparker och naturreservat

Naturreservat Stenfors

Vid Bräkneåns strand strax söder om Tingsryd, ligger Stenfors. Här kan du uppleva både vacker natur och spännande kulturhistoria.

Se & Göra Sevärdheter Nationalparker och naturreservat

Naturreservat Stenfors

Vid Bräkneåns strand strax söder om Tingsryd, ligger Stenfors. Här kan du uppleva både vacker natur och spännande kulturhistoria.

Stenfors naturreservat är ett ädellövskogsområde som ligger vackert längs Bräkneån, cirka sex kilometer söder om Tingsryd. Området är rikt på gamla ekar och bokar och här lever många sällsynta arter, bland annat ett flertal ovanliga lavar och mossor.
På flera ställen i reservatet, men framförallt i områdets norra del, finns ruiner, husgrunder och andra spår efter det gamla järnbruket Stenfors bruk, som anlades under 1600-talet och som drevs till sent 1800-tal och som idag är ett populärt utflyktsmål. Genom reservatet passerar Stenfors kulturstig som med skyltar berättar om den äldre markanvändningen.

Information

Highlights
  • Natur & Äventyr