Se & Göra Sevärdheter Kulturhistoriska miljöer

Predikstolen i Trehörna

Predikstolen i Trehörna är en märkligt utformad rest sten, som i sägenfloran knutits till den helige Sigfrid och hans kristna mission i Värend. Härifrån sägs han ha predikat Ordet och i en vattenkälla i närheten döpte han hedningar.

Se & Göra Sevärdheter Kulturhistoriska miljöer

Predikstolen i Trehörna

Predikstolen i Trehörna är en märkligt utformad rest sten, som i sägenfloran knutits till den helige Sigfrid och hans kristna mission i Värend. Härifrån sägs han ha predikat Ordet och i en vattenkälla i närheten döpte han hedningar.

Vattenkällan har också knutits till Asatrons Urdarbrunn, från vilken Urshult påstås ha fått sitt namn. Källan helgades av Sankt Sigfrid och hör till den flora av sigfridskällor, som det berättas om.

Kontakt

  • Trehörna - 360 13 - Urshult
  • Tingsryd