Åsnens nationalpark

Insjöskärgård och gammal skog

Åsnens nationalpark är 1868 hektar och ligger i Alvesta- och Tingsryds kommun med angränsning till Växjö kommun. 75 procent av ytan består av vatten. Här kan du få känslan av vildmark, upplevelser av gammal bokskog, en insjöskärgård med ett hundratal stora öar till små skär och uppleva ett rikt växt- och djurliv. Skogen i Bjurkärr (vid Entré Sunnabron) är mycket gammal och har orörd, urskogsartad karaktär och är känd för sin stora artrikedom av bland annat lavar, svampar och vedlevande insekter. Det mytomspunna Trollberget på den västra sidan av Åsnen bjuder på spännande skogsvandring, speciellt för de små.

Nationalparken är en del av den stora sjön Åsnen och dess omgivningar. Här finns många olika naturmiljöer. Skogarna växlar från lummig ädellövskog till mager tallskog. Våtmarker och stränder finns av många olika typer. Här finns också en myr med små sjöar. I hjärtat av parken finns de stora öarna som var och en ger en heldagsupplevelse. Åsnen har något att erbjuda alla årstider. Skåda fågel, uppleva lövsprickning, titta på lavar och svampar, åka skridskor längs med stranden eller skidor på snöklädd is. Du behöver inte boka plats för att få tillgång till upplevelserna i Sveriges nationalparker. Inte heller lösa entrébiljett. Allt du behöver göra är att njuta och låta dig inspireras att upptäcka vår mest exklusiva natur.

Välkommen ut till Sveriges finaste natur!

Broschyrer som ligger i gräset

Folder om Åsnens Nationalpark

Mer information och karta finns i denna folder