Se & Göra Sevärdheter Nationalparker och naturreservat

Naturreservat Grytö

Grytö ligger nära land i sydöstra delen av sjön Åsnen. Naturreservatet innefattar också vattenområden i Åsnen, de två småöarna Helgaholm och Grönön, samt några mindre holmar. Här finns ett rikt fågelliv.

© Länsstyrelsen Kronoberg
Se & Göra Sevärdheter Nationalparker och naturreservat

Naturreservat Grytö

Grytö ligger nära land i sydöstra delen av sjön Åsnen. Naturreservatet innefattar också vattenområden i Åsnen, de två småöarna Helgaholm och Grönön, samt några mindre holmar. Här finns ett rikt fågelliv.

Från utsiktspunkten på Lunnabacken (ett naturreservat på fastlandet) ser man Grytö och stora delar av reservatets vattenområde. På Grytö växer nu mest granskog. I strandzonen står ett och annat lövträd. Tanken med reservatet är att skogen efter viss borthuggning av gran skall få utvecklas till att bli en fin blandnaturskog. Gammal skog med död ved är viktig för såväl svampar, lavar som vedlevande insekter.
På grund av det känsliga fågellivet har vissa delar av ön tillträdesförbud mellan 1 april - 31 juli.

Information

Highlights
  • Natur & Äventyr

Kontakt