Se & Göra Sevärdheter

Naturreservat Utnäsuddens övärld

Naturreservatet Utnäsuddens övärld i Växjö och Tingsryds kommuner består förutom av själva halvön av ett antal öar där Harö, Stora Almö samt Lilla Almö är de största. Reservatet, som f.n. är länets största med en yta på 1500 ha, omfattar, förutom sjön, strandnära ädellövskog, våtmarker och en vacker övärld.

© Länsstyrelsen Kronoberg
Se & Göra Sevärdheter

Naturreservat Utnäsuddens övärld

Naturreservatet Utnäsuddens övärld i Växjö och Tingsryds kommuner består förutom av själva halvön av ett antal öar där Harö, Stora Almö samt Lilla Almö är de största. Reservatet, som f.n. är länets största med en yta på 1500 ha, omfattar, förutom sjön, strandnära ädellövskog, våtmarker och en vacker övärld.

På Stora och Lilla Almö finns lövskog medan det på Harö mest är fråga om barrskog men även en del löv. De större öarna har tidigare betats, men nu är orördheten gemensam för alla öarna inom reservatet. Skogen på vissa öar har kanske aldrig påverkats av egentligt skogsbruk, däremot har den påverkats starkt av bete och förmodligen av vedhuggning. Ädellövskogen på Almöarna innehåller en hel del alm medan ädellövskogen på Utnäshalvön består av mest ek.

Inom reservatet häckar flera par fiskgjuse, lärkfalk, bivråk, duvhök, storlom, småskrake och mindre hackspett. Koncentrationen av fiskgjuse hör till de allra största i Nordeuropa. Vintertid samlas här övervintrande havs- och kungsörn.

Vägarna som leder till reservatet är privata och därför inte tillgängliga för allmän biltrafik. I stora delar av reservatet råder tillträdesförbud under tiden 1 april - 31 juli för att de störningskänsliga fåglarna skall få häcka ostört. För Harö gäller tillträdesförbud 1 februari - 15 augusti.

Information

Highlights
  • Natur & Äventyr
  • Nationalpark & naturreservat

Kontakt